ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


Uroczyste otwarcie ekopracowni

AKTUALNOŚCI > ARCHIWUM 2016-2017 > LUTY'17

"ZIELONA KRAINA PRZYRODY" uroczyście otwarta

W poniedziałek 27. lutego 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ekopracowni utworzonej w ramach konkursu "Nasza Eko-Pracownia" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W inauguracji uczestniczyli wójt gminy Głowno pan Marek Jóźwiak, sekretarz pani Jolanta Szkup, skarbnik pani Cezara Stokowska oraz referent pan Piotr Antczak. Z ramienia WFOŚiGW gościli u nas pani Ewa Czarnecka oraz zastępca prezesa funduszu pan Bohdan Cezary Dzierżek. Przedstawicielką Rady Rodziców była pani Adrianna Kapka. Z kolei społeczność lokalną reprezentowali radni pan Marek Zgierski, pan Radosław Olejniczak, pan Piotr Kałuża i Mieczysław Dałek. Gościem specjalnym była pani Jolanta Milczarek - Ratajczyk, dzięki której jedną ze ścian ekopracowni zdobi fototapeta. Po uroczystym przecięciu zielonej wstęgi przez: Ewę Czarnecką z WFOŚiGW, wójta Marka Jóźwiaka, autorkę projektu i nauczyciela przyrody Beatę Siekierę, uczennicę klasy VI Aleksandrę Szadkowską oraz dyrektora placówki Krzysztofa Fortunę, wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia pokazu przygotowanego przez uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej pod opieką pani Beaty Siekiery. Uczennice Ola i Oliwia zbudowały termometr i udowodniły, że rozgrzane powietrze jest lżejsze i unosi się do góry - zjawisko to wykorzystuje się podczas lotu balonem. Kacper, Jakub i Szymon to zespół, który budował proste obwody elektryczne, zwrócili uwagę, że nie wszystkie substancje są przewodnikami, czyli przewodzą prąd, ale że w przyrodzie występują również izolatory. Kamil i Dominik "bawili się" światłem, udowodnili, że obraz, jaki otrzymujemy podczas przechodzenia światła przez soczewkę jest odwrócony. Maja pokazała, w jaki sposób rozchodzą się linie pola magnetycznego i kiedy dwa magnesy się przyciągają a kiedy odpychają. Łukasz i Bartosz to klasowi "muzycy" - wydobywali dźwięki z naczyń w różnym stopniu napełnionych wodą i ze strun o różnym stopniu naprężenia. Mateusz pracował z "siłą" i udowodnił, że możemy przy wykonywaniu takiej samej czynności "po prostu" mniej się zmęczyć jak zastosujemy dźwignię. Maja i Mateusz na globusie indukcyjnym wrysowali południki i równoleżniki - tak, aby powstała siatka geograficzna, natomiast na globusie konturowym podpisali wszystkie kontynenty i oceany. Na zakończenie pokazu przedstawiona została prezentacja o układzie słonecznym i poszczególne planety. W ramach podziękowania za przybycie na uroczyste otwarcie, uczniowie wręczyli gościom po symbolicznym tulipanie. Kulminacyjnym punktem był tort z napisem EKOPRACOWNIA - LUTY 2017 nawiązujący swoją dekoracją do pomnika przyrody znajdującego się nieopodal szkoły. Dyrektor Krzysztof Fortuna podziękował wszystkim za przybycie na uroczyste otwarcie ekopracowni, a goście wpisali się do księgi pamiątkowej szkoły.

Beata SiekieraPowrót do treści | Wróć do menu głównego