ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP w ZS-P

AKTUALNOŚCI > LISTOPAD'18

14.11.2018r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim, w ramach działań związanych z setną rocznicą Odzyskania Niepodległości, zostało wystawione przedstawienie, które zgromadziło szereg zaproszonych gości, rodziców i społeczność szkolną. Wśród przybyłych byli: Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Pana Piotra Polaka Pani Dorota Więckowska, ksiądz proboszcz parafii Waliszew Andrzej Wacławiak, z ramienia Gminy Głowno Pani Sekretarz Jolanta Szkup i Pan Piotr Antczak, Prezes Zarządu ZNP w Głownie Pani Marzena Kowalska, radny powiatu zgierskiego Pan Leszek Potakowski, obecni i przyszli radni Gminy Głowno Pani Marzena Doardo, Pan Marek Zgierski, Pan Mieczysław Dałek i Pan Michał Wójcik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Krzeszewska oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Popowa Głowieńskiego z Prezesem Panem Mirosławem Rzeźnikiem. Pierwszym punktem spotkania było obejrzenie patriotycznego programu słowno - muzycznego przygotowanego przez panie: Jolantę Fortunę, Małgorzatę Skomiał oraz Annę Walczak, poprzez który widzowie przypomnieli sobie trudną stuletnią drogę Polaków do wolności. Dopełnieniem całości była wymowna dekoracja w barwach biało - czerwonych, którą wykonała pani Beata Florczyńska. Setna rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości to doskonała okazja do promocji młodych talentów, dlatego panie: Jolanta Fortuna, Małgorzata Skomiał i Beata Florczyńska zorganizowały konkurs literacki, a pani Anna Romańczuk i pani Agnieszka Wołowiec-Olesińska konkurs plastyczny. Miały one zasięg międzypowiatowy i cieszyły się ogromnym powodzeniem. I tak następnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu literackiego i konkursu plastycznego, nad którymi patronat objął Poseł na Sejm RP Pan Piotr Polak. W jego imieniu wspaniałe nagrody wręczyła Dyrektor Biura Poselskiego Pani Dorota Więckowska. Dziękujemy! Rok 1918 tak ważny dla narodu polskiego był szczególnie istotny również dla mieszkańców Popowa i okolicznych wiosek. Wówczas prywatna szkoła w Karnkowie została przeniesiona do Popowa jako szkoła państwowa. 11 listopada 1919 roku, dzieci wraz z nauczycielem posadziły przy drodze popowskiej, na pamiątkę pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości, dąbek, który obecnie nosi nazwę "Dąb Wolności", dlatego też po uroczystości w szkole wszyscy goście oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej udali się do miejsca pamięci, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Jolanta Fortuna, Małgorzata SkomiałPowrót do treści | Wróć do menu głównego