ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


O Stowarzyszeniu...

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ...

"Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno" działa od marca 2010r.
W Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane w październiku 2010 roku.Celem Stowarzyszenia jest:

•rozwój usług edukacyjnych i kulturalnych, w tym również na rzecz ochrony i wspierania dóbr kultury i tradycji
•aktywizacja środowisk twórczychi
•animowanie i wspieranie organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich w tym w szczególności kół gospodyń wiejskich
•promocja zdrowia
•upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i w rolnictwie
•rozwój przedsiębiorczości lokalnej
•wspieranie mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych
•integracja środowisk lokalnych
•usługi informacyjne
•wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku, działalność wychowawcza
•aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców


Władzami Stowarzyszenia są:

•Walne Zgromadzenie Członków
•Zarząd
•Komisja Rewizyjna


Skład Zarządu:

•Beata Krzeszewska – prezes Stowarzyszenia
•Monika Szadkowska – wice - prezes Stowarzyszenia
•Jolanta Kołodziejska
•Małgorzata Warzywoda – sekretarz
•Wiesława Chmurska – skarbnikSkład Komisji Rewizyjnej:

•Anna Gudajł
•Małgorzata Krysicka
•Marzena Łysio


Stowarzyszenie zrzesza 31 członków.


10 września 2011 r. na terenie siedziby Stowarzyszenia ,w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, odbyło się ognisko integracyjne z udziałem członków Stowarzyszenia i osób im towarzyszących. Czas upłynął nam na wspólnym śpiewie przy akompaniamencie Krzysztofa Fortuny i konsumpcji kiełbasek pieczonych przy ognisku, a także pysznych ciast i sałatek przygotowanych przez nasze członkinie. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Pozostały zdjęcia i piękne wspomnienia, a także chęć do organizacji kolejnych tego typu imprez.


19 listopada 2011 r. W Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, wspólnie z Fundacją "Robinson Crusoe" zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Młodzież sama wybrała potrawy, które chciała przygotować. Wśród nich były m.in.:

•sałatka greckade
•kotlet de volaille
•krokiety
•szarlotka
•kopiec kreta
•krówka
•placki ziemniaczane


Dzieci były podzielone na cztery grupy. W każdej z nich były osoby (członkinie stowarzyszenia "Szansa"), które pokazywały jak należy poszczególne dania przygotować. Zapału i chęci do pracy nie brakowało.
Wszystkie dania były bardzo smaczne, o czym mogliśmy się przekonać w czasie wspólnej konsumpcji, przy pięknie udekorowanym stole, o którego wystrój zadbała twórczyni ludowa Jaolanta Kołodziejska.
Dla każdego dziecka przygotowaliśmy małe upominki, które zostały wręczone na koniec spotkania.
Warsztaty zakończyły sie wspólnym robieniem zdjęć i obietnicą kolejnego wspólnego spotkania.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego