ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


Koniec Roku Szkolnego :)

AKTUALNOŚCI > ARCHIWUM 2017-2018 > CZERWIEC'18

Nadszedł czerwiec, a wraz z nim zakończenie roku szkolnego. Dla uczniów klasy III gimnazjum czas pożegnania ze szkołą, czas na wakacje i odpoczynek po 10 miesiącach wytężonej nauki. Zanim jednak nastąpi tak długo wyczekiwany moment we wszystkich szkołach odbywają się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Tak też się stało 22 czerwca 2018 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim. W naszej szkole było ono połączone z pożegnaniem uczniów klasy III gimnazjum. Na uroczystość, oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców, przybył Wójt Gminy Głowno Pan Marek Jóźwiak, radni gminy Głowno, a także Rada Rodziców na czele z przewodniczącą panią Beatą Krzeszewską. Spotkanie poprowadzili uczniowie klasy III gimnazjum Oliwia Trzmielak i Patryk Pawłowski. Po powitaniu wszystkich zebranych w sali gimnastycznej został odśpiewany hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie absolwentów i przekazanie sztandaru młodszym kolegom z nadzieją, że od tej chwili będą oni godnie reprezentować szkołę. Następnie pan dyrektor Krzysztof Fortuna wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy ukończenia gimnazjum, nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz dyplomy za działalność na rzecz szkoły. Wójt Gminy Głowno pan Marek Jóźwiak, jak co roku, wyróżnił, a także nagrodził uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. W szkole podstawowej był to uczeń klasy V Kacper Lenart ze średnią ocen 5,58. Natomiast w gimnazjum najwyższą średnią 4.94 uzyskała uczennica klasy III Oliwia Trzmielak. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Beatą Siekierą. Uczniowie do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi skierowali słowa podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowanie śpiewając piosenkę "Do widzenia przyjaciele". Na koniec uroczystości wybrzmiała piosenka "Ostatni raz z moją klasą", która jednocześnie była tłem do prezentacji przygotowanej przez wychowawcę dla absolwentów gimnazjum. Po chwilach wspomnień, czas się pożegnać ze szkołą, nauczycielami, koleżankami i kolegami. Tak trudno się rozstać.


Beata Siekiera
Powrót do treści | Wróć do menu głównego