ZESPÓŁ SZKÓŁ W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


Od 5 stycznia 2018 r. zmiana nazwy szkoły
na Zespół Szkolno - Przedszkolny.

WAŻNA INFORMACJA
Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej


W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych. Podręczniki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach od 8.00 do 12.45. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z bezpieczeństwem i koniecznością wietrzenia pomieszczeń.

1. Daty oddawania podręczników:


23.06.2020r.
Kl.I 8.00 - 10.00
Kl.II 10.10 - 10.35
Kl.III 10.45 - 11.20
Kl.IV 11.30 - 12.30


24.06.2020r.
Kl.V 8.00 - 9.30
Kl.VI 9.40 - 10.40
Kl.VII 10.50 - 11.50
Kl.VIII 12.00 - 12.45


ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
3. Harmonogram zwrotu podręczników zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
4. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez kanały elektroniczne o terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia .
5. Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu - min. 2 m.
7. Osoby dokonujące zwrotu podręczników muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
o każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce,
o komplet książek należy przewiązać sznurkiem (aby można było widzieć ich grzbiety),
o nie należy wkładać książek do worków - związane jest to z epidemią,
o na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
8. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych podręczników (oznaczone pudełko z numerem klasy).
9. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Procedura zwrotów / wypożyczeń książek
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim


1. Każdy uczeń w dniach 8, 9, 10 czerwca w godzinach
10.00-13.00 zobowiązany jest do zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej według następujących zasad:

a) Uczeń dokonujący zwrotu powinien być w maseczce i rękawiczkach.

b) Do szkoły należy wejść oznaczonym wejściem i dokonać dezynfekcji rąk.

c) Książki należy umieścić w folii ochronnej wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa) i włożyć do przeznaczonego do tego celu pojemnika.

d) Te same zasady sanitarne obowiązują rodziców/ opiekunów towarzyszących uczniom.

2. Od dnia 25 maja istnieje możliwość wypożyczeń książek.

Zapotrzebowanie należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły. Bibliotekarz przygotuje wówczas potrzebny egzemplarz i zostawi go w przeznaczonym na ten cel pojemniku na dolnym korytarzu szkoły przy wejściu. Książki będzie można odebrać w dniu następnym w godzinach 10.00-12.00


Drodzy rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka do 24.05 ma być prowadzona zdalnie. Od 25 marca ta forma nauczania stała się obowiązkowa.
Obowiązek realizacji programu poprzez nauczanie zdalne oznacza, że nauczyciele będą zobowiązani do "monitorowana i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce".
W praktyce oznacza to wystawianie ocen.

Zdajemy sobie sprawę z różnych ograniczeń zdalnego nauczania np. problemów zdrowotnych, trudności z dostępem do komputera czy Internetu. Wiemy też, że w niektórych domach uczniowie dzielą komputer z rodzeństwem lub rodzicem. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby kształcenie na odległość było prowadzone jak najskuteczniej.
Doceniamy pracę uczniów, ale również Państwa. Wiemy, że niejednokrotnie musicie wesprzeć swoje dzieci przy odsyłaniu prac, a także monitorować wykonywanie zadań.
Każdy z nas jest zaskoczony obecną sytuacją. Wszyscy staramy się sprostać nowym wyzwaniom. Bądźmy nawzajem dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Wspólnie sprostamy temu zadaniu.


Drodzy Rodzice życzymy Wam i Waszym dzieciom przede wszystkim zdrowia i spokoju.


Na prośbę Pani podkom. Magdaleny Nowackiej Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
przekazujemy następujący komunikat:

KOMUNIKAT !
Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice !
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
PRZYPOMINAMY:
Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!


W związku ze zdalnym nauczaniem
pedagodzy i terapeuci
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim
pozostają do dyspozycji Rodziców i uczniów,
w godz. 8.00 - 16.00,
on-line oraz pod następującymi numerami telefonów:

p. Paulina Charążka - 696607082
p. Jolanta Fortuna - 690505779
p. Agnieszka Wołowiec - Olesińska - 504014159

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z obecną sytuacją i z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych przeszliśmy od 16 marca 2020 roku na zdalne nauczanie. Jest to dla wszystkich nowa sytuacja. Nauczyciele naszej szkoły wspierają uczniów i przekazują im materiały do samodzielnej pracy w domu. Na stronie szkoły, na samym dole paska znajduje się zakładka zadania dla uczniów, a tam poszczególne klasy za pomocą loginu i hasła logują się i zapoznają z poleceniami od nauczycieli. Bardzo proszę o mobilizowanie dzieci do samodzielnej pracy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można kontaktować się z nauczycielami i wychowawcami Waszych dzieci. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia oraz wytrwałości.

p.o. dyrektora Małgorzata Skomiał


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu:
- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy,
że Wojewoda Łódzki wydał polecenie
nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania
w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek.
Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.


Jednocześnie apelujemy do Państwa o rozwagę i w przypadku zaobserwowania u dzieci jakichkolwiek objawów podobnych grypie (podwyższona temperatura, złe samopoczucie, kaszel), bądź jeśli przebywały w ostatnim czasie poza granicami Polski, prosimy nie przysyłać do szkoły.


Apel do Rodziców

W związku z ryzykiem infekcji lub zakażenia wirusowego (w tym koronawirusem) należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie tego ryzyka:

więcej...

III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego


W dniu 12 maja 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim odbył się III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Głowno. Tym razem turniej był połączony z Mistrzostwami Okręgu Łódzkiego.

więcej...

Wyniki Konkursów pod Patronatem Posła
na Sejm RP Piotra Polaka, pt:
Plastyczny - "100 lat Niepodległej Polski"
Literacki - "Dla Niepodległej - Moja Wolność"
POBIERZ

Dla rodziców - Klauzula zgody i klauzula informacyjna
POBIERZ

W dniu 03 marca 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim odbył się II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Głowno. Swoje umiejętności zaprezentowało tym razem około 160 par z klubów tanecznych z całej Polski. Piękna oprawa muzyczna, barwne i błyszczące stroje przeniosły nas w magiczny oraz bajkowy nastrój.

Organizatorami podobnie jak w zeszłym roku była łódzka szkoła tańca "Jedynka" oraz Gmina Głowno.

więcej...

Gratulacje dla Mateusza!Gratulacje dla Jakuba!


W sobotę 4 lutego b.r. w Zespole Szkół
w Popowie Głowieńskim
odbył się Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Głowno

więcej...

Umowy z WFOŚiGW w Łodzi
na utworzenie Eko-pracowni
zostały podpisane

więcej...

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Grant na lepszy start" współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

"Olimpiada Sokolika"
Organizator: Stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik"


Olimpiada "Sokolika" realizowana w ramach projektu "Sokolik na start" odbyła się 12.06.2016 na terenie Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim. W wydarzeniu wzięło udział około 50 dzieci wraz z rodzicami zamieszkujących gminę Głowno.

więcej...Powrót do treści | Wróć do menu głównego