ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


Od 5 stycznia 2018 r. zmiana nazwy szkoły
na Zespół Szkolno - Przedszkolny.

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ
w roku szkonlym 2021-2022

12.11.2021 r. (piątek)
7.01. 2022 r. (piątek)
2.05.2022 r. (poniedziałek)
24 - 26.05.2022 r. (wtorek-czwartek) egzaminy ósmoklasisty
17.06.2022 r. (piątek)
Ze względu na panującą pandemię ustalono
jeden dzień rezerwowy
do wykorzystania w dowolnym terminie.


Informacja o konkursie na stanowisko księgowego

______________________________ ZARZĄDZENIE NR 23/2021
______________________ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
____________________W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Popowie Głowieńskim

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ) w zw. z art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną
w składzie:

1) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Popowie Głowieński - Pani Lidia Kucharek - Przewodniczący Komisji,
2) Nauczyciel - Pani Izabela Zawadzka - Członek Komisji,
3) Sekretarz szkoły - Pani Lidia Charążka - Członek Komisji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________ _______________________________________________ Dyrektor Szkoły
______________________ ______________________________________________ mgr Lidia Kucharek

Załącznik 1 - Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnenie

Zalacznik nr 2 - Oświadczenia_dla_kandydatow_ubiegajacych_się_o_stanowisko_urzednicze

Zalacznik nr 3- Klauzula_zgody_i_klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_do_pracy


------------> czytaj więcej


Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Głowno złożyła wniosek do programu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku laptop.

więcej...

Drodzy Rodzice!
Chcecie ciekawie zorganizować dziecku wolny czas po lekcjach?
Zastanówcie się, jakie zajęcia dodatkowe wybrać, by przyniosły jak najwięcej korzyści.
Pamiętajcie, że dziecko powinno chodzić na zajęcia pozalekcyjne z przyjemnością.

Oto nasze propozycje:
POBIERZ

Apelujemy o zachowanie na terenie szkoły rygorów sanitarnych.


Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim obowiązują od 1 września 2020r.

pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM GODZIN, PRZYSTANKÓW,
DOWOZU UCZNIÓW DO ZSP W POPOWIE GŁ.
- ROK SZKOLNY 2021/2022
- od 1 października 2021 r.


pobierz

DLA NASZYCH
WSPANIAŁYCH
RODZICÓW

Informacja o Dziecięcym Telefonie Zaufania

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka. - pobierz


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Popowie Głowieńskim
na rok przedszkolny 2021/2022
---------->
POBIERZ

Dawid Ptasiński
uczeń klasy IV zdobył wyróżnienie
w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
"Świat baśni rosyjskich: bohaterki baśniowych krain".


GRATULUJEMY :)

Serdecznie gratulujemy
chłopcom
Kacprowi, Jakubowi i Maksymilianowi Golan
za zajęcie czołowych not w konkursie ,,Bezpieczne ferie"
organizowanym przez Posła na Sejm Piotra Polaka i Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorotę Wieckowską.

Dziękujemy Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Zgierskiego – Leszkowi Potakowskiemu za przekazanie naszej szkole 50 sztuk sadzonek drzew iglastych.
Rośliny już znalazły swoje miejsce.

III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego


W dniu 12 maja 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim odbył się III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Głowno. Tym razem turniej był połączony z Mistrzostwami Okręgu Łódzkiego.

więcej...


W sobotę 4 lutego b.r. w Zespole Szkół
w Popowie Głowieńskim
odbył się Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Głowno

więcej...

Umowy z WFOŚiGW w Łodzi
na utworzenie Eko-pracowni
zostały podpisane

więcej...


Powrót do treści | Wróć do menu głównego